lørdag 5. april 2014

Endestabburet gjenreises på Reidvin-tunet

Stabburet på gården Ende gjenreises på tunet. Vær og vind har opp gjennom årene tæret på
tømmeret i veggene. Hele stokker må tilpasses fra bunnen av. Gruppen som holder på med gjenreisingen får et godt innblikk i det arbeide som ligger til grunn for tilpasning av gammlet lafte tømmer.
På bilde ser vi Bjørn Langfjæran som tilpasser en lafte knute.
TKE


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar