lørdag 16. mai 2015

Holmestrand Husflidslag sommerkurs

Sommer kurs for gutter og jenter i alderen 8-12 år.
Kursene holdes på Reidvin tunet 22-25 juni.
Påmelding innen 1.juni til turloe@online.no eller tlf. 951 78 815
TKE

Reidvin Hagemarked på Reidvin tunet


Søndag 14.juni kl 12:00-16:00
For mer info se www.reidvin.no
TKE