torsdag 7. februar 2013

Velkommen til museene i Holmestrand sine fellesider

Museene i Holmestrand er fire selvstendige institusjoner. Hver av disse har sine egne historier og innfallsvinkel på Holmestrands histore. Allikevel har de det til felles at de ønsker å ta vare på og formidle en del av Holmestrands kulturhistorie og vår felles kulturarv.
 
 Her på disse sidene skal vi samle informasjon, hendelser, tilbud og arrangementer som foregår på de tre spennende museene. Sidene er nå under utarbeidelse og skal fylles med informasjon utover våren, slik at du lett kan se hva som foregår på museene i Holmestrand.