mandag 24. mars 2014

Årsmøte Reidvin-tunet

Årsmøte Reidvin-tunet torsdag 27 mars kl.19 00

Saksliste for årsmøte.

Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen.
Godkjenning av møteinnkalling.
Årsmelding 2013 ved styreleder Bjørn Langfjæran.
Regnskap 2013 ved kasserer Heidi Urang Lønn.
Innkommne forslag.
Fastsettelse av kontigenten.
Valg ved Geir Rysjedal.

FOREDRAG AV TROND FLANNUM
" MADE in HILDESTAD "

Det blir kaffe og noeå bite i.
Salg av lodd.
                                          TKE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar